Văn bản

Thông báo - Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa

Thông báo - Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa Thực hiện Phương án Số 170/PA-BV ngày 09/8/2019 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;  Quyết định số 189/QĐ-BV ngày 11/9/2019 của Giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng…

Xem thêm

Pages