Công văn số: 801/SYT-HNYD ngày 04/4/2019 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc "Tăng cường quản lý cán bộ, viên chức có tham gia hoạt động hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ hành chính".

Bình luận