Tin tức

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá dự toán, sữa chữa và mua sắm linh kiện, phụ kiện, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Xem thêm

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá dự toán các vật tư y tế

Xem thêm

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Xem thêm

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Xem thêm

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hoá chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Xem thêm

Pages