Tin hoạt động bệnh viện

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa - Đảm bảo an toàn người bệnh

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa trong thời gian dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng…

Xem thêm

Pages