Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa - Đảm bảo an toàn người bệnh

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa trong thời gian dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chú trọng đến công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn, khử khuẩn và xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt trong bệnh viện. 

Tạp chí BỆNH VIỆN - Tạp chí của cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã có bài viết ghi nhận những hoạt động tích cực của Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19. 

Đảm bảo an toàn người bệnh tại BVPHCN Thanh Hóa

Bình luận