Hội nghị Tổng kết công tác Bệnh viện năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày 11/01/2019, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa đã Hóa long trọn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Bệnh viện năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Bệnh viện rất vinh dự đã được đồng chí Trịnh Hữu Hùng – Tỉnh Ủy viên – Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa về dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trịnh Hữu Hùng  – Tỉnh Ủy viên – Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa trao tặng Bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng

Bình luận