Giới thiệu Bệnh viện

Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Thanh Hoá

Địa điểm trụ sở chính : Số 36, Đường Tống Duy Tân , Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Thanh Hóa là một bệnh viện chuyên khoa tuyến Tỉnh, Hạng II, chuyên điều trị về chuyên khoa Phục hồi chức năng cho hàng nghìn bệnh nhân trong và ngoài tỉnh hàng năm.

Đơn vị được thành lập từ tháng 5 năm 1966, trong những năm mới thành lập cho đến năm 1975, bệnh viện làm nhiệm vụ phục vụ cán bộ thương bệnh binh từ chiến trường phía nam chuyển về ( Địa điểm ở xã Yên Trung, Huyện yên Định)

Năm 1976 đơn vị chuyển từ xã Yên Trung, huyện Yên Định về xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương làm nhiệm vụ chăm sóc điều dưỡng cho đối tượng cán bộ trong tỉnh.                                                            

Năm 1998 bệnh viện được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Quyết định đổi tên bệnh viện từ Viện điều dưỡng cán bộ Thanh Hoá thành Bệnh viện điều dưỡng - PHCN Thanh Hoá

Năm 2014 bệnh viện được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Quyết định đổi tên bệnh viện từ Bệnh viện điều dưỡng - PHCN Thanh Hoá thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Thanh Hóa