Tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng năm 2019 của bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa

Vị trí việc làm:

Bác sĩ đa khoa hạng III:      Bác sĩ đa khoa hạng III

Bác sĩ YHCT hạng III:         Bác sĩ YHCT hạng III

Dược sĩ hạng III:                Dược sĩ hạng III

Điều dưỡng hạng III:          Điều dưỡng hạng III

KTV Y hạng III:                 KTV Y hạng III

Dược sĩ hạng IV:                Dược sĩ hạng IV

Điều dưỡng hạng IV:          Điều dưỡng hạng IV

KTV Y hạng IV:                  KTV Y hạng IV

Kế toán viên:                      Kế toán viên 

Bình luận